4.7.13

.........

" Αυτό που πονάει περισσότερο,
είναι το "λίγο" που σου δώσανε για πολύ
και το "πολύ σου" που το μέτρησαν για τίποτα..."

Καλό μας καλοκαίρι....